Choď na obsah Choď na menu
 


Jako je dóležité prevracat listy na kalendári....

už dávno som sa tak príjemne  nepobavil ako pri čítaní tohto: -Nááá, očúvaj, šak tot kukám v novinách je Hedviky.....a f kalendári néééé!!! Čo si mi to jaký kalendár kúpíl!? Už začínali byt napálená....Švager prestál „štrikuvat“ ze šróbuvákom a ohlédel sa po mamenke. Že..... a čo ked je Hedviky?!
- No šak moja sestra je Hedvika, čo si už zabudél? Mali sme jéj aspom kartu napísat.....
-Nááá, mama, šak Hedvika je už 10 rokóf mrtvá....... ty si jednák zabudla.....
Babenka chudátenko ostali velice prekvapená a bolo vidzet, jako ím to ve hlave „pracuje“,osmutneli, pokyvkali z hlavu a potom zahlásili:
-Hmmmm, mrtvá...... a tolkú dobu......ale šak kartu zme jej zato mohli napísat!....

Dobrý večér vinšujem....reku Vás idem na chvílenku kuknút, mojí milí a troška si zaspomínat. Jakosik sa mi neskaj nyšt nesce, som volajaká ukonaná.....A troška sa aj bojím totok sem napísat, lebo je to jednak dlhé a sa tu moc nevarí.....A mna chycila volajaká nostalgia a prepadlo ma kopec spomínék, ale možná, že Vám títo moje spomínky donesú klapenku dobrej nálady a možná sa aj usmejete....A možná si trochu oddýchnete od zaváraná, od zeliny a vyváraná.........
Jako je dóležité prevracat listy na kalendári....

.......Veru, som sa o tem nedávno presvedčila. Hned jako nás došli vnuci s rodyčma naščívit pred pár dnama, ten mladší sa hned hrnúl ge kalendáru a hned ma aj vykrscíl.
-„Éééj babka, babka, zas si zabudla prehrrrnat kalendár, šak už je august a ty tu máš esčelen začátek júla....“ A normálno mi aj prstom pohrozíl, celkom tak, jako sa já hrozím ím. Ale jááá som dobre vedzela prečo ide kukat ten kalendár......to sa len scel presvedčit, či stríhnem dny, lebo budú mat aj s jeho tatom menyny. Reku, šak sa len neboj, dobre jááá vím, na čo sa ty tešíš....len sa tak užgrnúl....a hned mi išél pošuškat, že čo by scél....no, skoro som odpadla, že „noutbuk“.... Bóóóženko nebeský, nááá čo kradneme s dzetkom? Čo sa ci pomúcilo v hlave...... a takto čukoládka by ci any nestačila!? Zatko sa pridál, že by sa mohla veru babka po vačku buchnút, začo dostál hned on.... a to buchnát do hrba od tej svojéj sobášenéj aj s referátom o tem, jako si to už šecko „preoslavuvál na svoju 40-tku“! Ale totok tu píšem len preto, aby som sa dostala k temu hlavnému....teda ge kalendáru, g zabúdanú a g spomínanú. Lebo....

F tem kalendári mám poznačený aj jeden dátum a to výročí nebohej mamenky mójho švagra. Teda „ našéj „ svatky. Ich synové bývajú v mestách a tak som im slúbila, že pójdem na cinter a zapálím im svíčku. Ale dokál aj svatovci žili, bola som často u ných, raz s nákupom, inakedy s odkazom, lebo ony nemali telefón. Robila som ím takú „spojku“ s rodzinu. Svat umreli skór a babena sa dožili vyše 94 rokóf.... To boli ale „erdek baba“, vysoká, silná, panuvačná, ze sedláckého rodu a každému povedali šecko „zmosta doprosta“ a servítek si teda pred hubu nedávali......Ždycky mi pripomínali Byčianku z Doliny od Zuzky Zgurišky, starší si túto vynykajúcu spisuvatelku možná budú pamatat.
Teda, svatka boli „echtovná“ Slovenka, nosili kroj-sedlácké sukne až do svojéj smrci. No a ked si na ných nékedy zmyslím, hned mi je do smíchu. V mladosci moseli byt velice pekná, ale ve veku, v kerém som ích já poznala, boli už velice hluchá, zábudlivá a haščerivááááá až no!!!! Furt moselo byt po jejích!!!! Nyšt si nedali povedat, poradzit a postvárali také veci, že švager nekedy ból už načisto z ných zúfalí a celá rodzina - jak by dál! Ze zabúdaným a s kalendárom sme s nyma zažili naozaj šeličo.

Ráz som bola u ných na chvílku aj s moju sestru, švagrom a ich dzetma. Babena dzeci vyhnali na dvór sa hrát, lebo že vnútri robá furt neplechu a sestra ich tam „usmernuvala“ k poslúchanú babky. Švager opravuvál babenke eletrický šporhelt a mne babka čítali „najčestvejšé novosci“ z ale 5 rokóv starých novín.....A tu sa mosím zastavit a povedat, že babena velice ráda čítali noviny a časopisy, zásobuvali ích šeci susedé, ale hlavne švager. V kuchyne mali pod oknom takú starodávnu lavicu a na téj lavici štósy tých novín. Babenka tam sedávali hodziny a hodziny, de na stole pri okne, rozložená, začítaná si polohlasno slabikuvali šecko od hlavného nadpisu, cez dátum a do má ten den menyny,cez politické úvodnýky, správy ze sveta a šecký ostatné klebety až po šport. Teda ten z duše nenávidzeli!!!!.....Nááá, de som to skončila???...Jááááá, aháááá, už vím...no jako mi čítali z novín....Naráz babena prestali, vyskočili ze štokrle a hnali sa ge kredencu, de mali kalendár. Kukajú, kukajú, volačo si šepocú a potom si sednú spátky ge stolu. Já som len čekala, čo ích tak pomýlilo. A babenka hovorá :
-Nááá, očúvaj, šak tot kukám v novinách je Hedviky.....a f kalendári néééé!!! Čo si mi to jaký kalendár kúpíl!? Už začínali byt napálená....Švager prestál „štrikuvat“ ze šróbuvákom a ohlédel sa po mamenke. Že..... a čo ked je Hedviky?!
- No šak moja sestra je Hedvika, čo si už zabudél? Mali sme jéj aspom kartu napísat.....
-Nááá, mama, šak Hedvika je už 10 rokóf mrtvá....... ty si jednák zabudla.....
Babenka chudátenko ostali velice prekvapená a bolo vidzet, jako ím to ve hlave „pracuje“,osmutneli, pokyvkali z hlavu a potom zahlásili:
-Hmmmm, mrtvá...... a tolkú dobu......ale šak kartu zme jej zato mohli napísat!....

Dodatečne švager ziscíl, že babenka mali kalendár „len na okrasu“, lebo ho nesleduvali. A ščúl hned vám povím, čo vyvédli v decembri. Ten rok bola len taká mírná zima, choda sa blížili vánoce. Slnýčko svícilo jako keby mala byt jar....a to babenku celkom pomýlilo. S kalendárom sa už dávno „nekamarádzili“ a teda vóbec nevedzeli, jaký je mesác, den ba aj rok. Ked im to aj négdo povedál, jednoducho na to zabudli. Sestra z rodzinu trávili šecký svátky u babenky, aby neboli sama, čo ale babenku vóbec netešilo. Furt frflali, šecko im zavadzalo, čuduvali sa, prečo „ tolkééého íídla“ sestra vyvára a ledvá čekali, že konečne hosté vypadnú a nebudú babene zavadzat. Teda aj f tem roku, hosté došli den pred ščedrým dnom, aby sestra mohla jako-tak pripravit svátky. Šecko si ale moseli nakúpit a dovézt ze sebu, lebo babena „nyšt nepotrebuvali“. Tak vtáhli z aftákom do dvora a začali vykladat, dzeci-tri, potom kabele-nevím kolko a že to idú ponosit donútra....ftedy ale zbadali néčo nenormálné.... Na dvore bol povynášaný nábytek, skoro šecko z kuchyne, néčo už aj z chodby....Sestra ze švagrom ostali jako obarený....kabele puscili z rúk a rozbehli s do kuchyne...
A tam babena vylezená na dvojitém rebríku z kýblom bílunkého vápna, zastríkaná od hlavy až po paty...líčíli kuchynu a mali v pláne aj chodbu.....Sestra sa rozplakala a švagra skoro porazilo od jedu. Ale nebolo pomoci, moseli sa poprezlékat, líčený dokončit, babenku nasilu nahnat do vane a okúpat. A už si any nepamatám, či sestra varila aj ščedrovečernú večeru, tuším ale až na Silvestra. A si predstafte, že babena šecek nábytek vyvláčili na dvór sama, dokonca rozebrali aj kredenc.... No a na príčine bolo pekné počasí a to, že babenka neprehrrrnali kalendár......
A podobných spomínek mám ešče celú kopu, ked budete scet, vám nekedy zas poviprávám....Som Vás zas zdržala .....hmm, ked já to kratší viprávat nevím, prepáčte mi to. Tak sa majte pekne a šecko dobré vinšujem.....

 

článok nájdete na webstránke pravda.sk :

http://varecha.pravda.sk/zazitky/jako-je-dolezite-prevracat-listy-na-kalendari-/1275-clanok.html